24H WYSYŁKA* / 100 DNI ZWROT

Regulamin promocji „100 dni”

 

§ 1 ORGANIZATOR

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady promocji pod nazwą „100 dni” (dalej „Promocją”).
  2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulaminem sprzedaży on-line”), który dostępny jest on-line na stronie internetowej www.Moliera2.com i www.PlacTrzechKrzyzy.com 
  3. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624988, NIP: 5252663777, REGON: 364788859.  (dalej „Organizatorem”).

 

 

§ 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

         Promocja obowiązuje od dnia 1 listopada 2017 roku do dnia 30 listopada 2017 roku.

 

§ 3 ZWROT TOWARU

  1. W ramach Promocji każdy Klient może dokonać zwrotu Asortymentu (odstąpić od umowy sprzedaży) kupionego w sklepie internetowym Moliera2.com i/lub sklepie internetowym PlacTrzechKrzyzy.com bez podania przyczyny w ciągu 100 dni od daty odebrania przesyłki wypełnienie na stronie Sklepu internetowego Moliera2.com lub PlacTrzechKrzyzy.com, przez który zostało złożone zamówienie, formularza. Jeżeli zamówienie zostało złożone w Sklepie internetowym Moliera2.com, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.moliera2.com/zwrot. Jeżeli Asortyment został zakupiony w Sklepie internetowym PlacTrzechKrzyzy.com należy wypełnić formularz na stronie www.plactrzechkrzyzy.com/zwrot. Szczegółowe zasady zwrotu towaru określa Regulamin sprzedaży on-line (Rozdział VIII „Odstąpienie od umowy”).
  2. W Promocji nie biorą udziału produkty Przyjaciela Moliera2. Produkty Moliera2 i Przyjaciele są oznaczone niebieską gwiazdką na karcie produktu.

 

§ 4 WYMIANA TOWARU

 

    Wymiana towaru polega na zwróceniu Asortymentu zgodnie z procedurą zwrotu (odstąpienia od umowy).

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin powinien być interpretowany i stosowany zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
  2. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  3. Regulamin został opublikowany w dniu 01.11.2017 roku.
  4. Wszelkie informacje związane z Promocją Klienci mogą otrzymać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: pytanie@moliera2.com