expresowa wysyłka w 24h*

|

100 dni na bezpłatną wymianę oraz zwrot

Regulamin promocji "NEWSLETTER ZA 100ZŁ"

 1. Organizatorem Promocji "NEWSLETTER ZA 100 ZŁ" (w dalszej części zwanej "Promocją") jest IT Fashion Polska Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00 – 076 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000624988, NIP: 5252663777, REGON: 364788859  (w dalszej części zwana "Organizatorem").
   
 2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (w dalszej części zwanym "Regulaminem"), który dostępny jest on-line na stronie internetowej www.plactrzechkrzyzy.com.

I. Zasady promocji

 1. Przed wzięciem udziału w promocji Uczestnik jest obowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować go.
 2. Promocja trwa od 17 lutego 2017 roku do odwołania.
 3. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku życia) posiadające obywatelstwo Unii Europejskiej, z wyjątkiem pracowników Organizatora.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie następujących czynności:
  1. zapisanie przez Uczestnika do Newslettera Organizatora poprzez wskazanie adresu e-mail na stronie internetowej www.plactrzechkrzyzy.com oraz wybranie opcji "Zapisz się",
  2. dokonanie zakupów w sklepie internetowym Moliera2.com za kwotę minimum 1.500,00 PLN.
 5. Po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 4 lit. a) powyżej Uczestnik Promocji otrzyma na wskazany adres mailowy indywidualny kod zniżkowy na kwotę 100,00 PLN, do wykorzystania przy dokonaniu zakupów w sklepie internetowym Moliera2.com za kwotę minimum 1.500,00 PLN. W przypadku zakupu kilku towarów w sklepie internetowym w warunkach opisanych w zdaniu poprzedzającym, kod promocyjny dotyczy łącznie wszystkich towarów. Cena jednostkowa zakupionego asortymentu zostanie proporcjonalnie obniżona w granicach zniżki, przyznanej kodem rabatowym.
 6. Kod zniżkowy jest jednorazowy i nie podlega wymianie na jego równowartość pieniężną.
 7. Uczestnik może wykorzystać kod zniżkowy w terminie 2 miesięcy od jego otrzymania.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracana jest cena asortymentu uwzględniająca przyznaną na kupiony asortyment towar zniżkę.
 9. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w sklepie internetowym www.plactrzechkrzyzy.com tj.: promocja „Rabat 100zł", promocja "Valentino 200 zł", oraz ze zniżką Karty Stałego Klienta.

 

II. Ochrona danych osobowych

 1. Poprzez dokonanie zapisu na Newsletter na portalu internetowym www.plactrzechkrzyzy.com Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci adresu e-mail w celach marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych wyłącznie z prawidłowym przeprowadzeniem Promocji.
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestnika w znaczeniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Organizator.
 3. Poprzez dokonanie zapisu na Newsletter na portalu internetowym www.plactrzechkrzyzy.com Uczestnik oświadcza, że zgadza się z tym, że:
  1. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Promocji,
  2. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich korekty,
  3. udostępnianie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 4. Zbiór danych osobowych prowadzony przez Organizatora jest zbiorem doraźnym w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182) i jako taki nie wymaga zgłoszenie do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

III. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin powinien być interpretowany i stosowany zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
 2. Regulamin został opublikowany w dniu 17 lutego 2017 roku.
 3. Wszelkie informacje związane z Promocją Uczestnicy mogą otrzymać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail pytanie@moliera2.com oraz telefonicznie pod numerem +48 690 554 350 Odpowiedzi będą udzielanie w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania zapytania przez Organizatora.

 

Regulamin promocji "Rabat 100zł"

Promocja obowiązuje od dnia 1 marca 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

Przy zakupie produktów na portalu www.plactrzechkrzyzy.com na kwotę przekraczającą 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych i wpisaniu kodu rabatowego MEDIOLAN w koszyku klient uprawniony jest do zniżki równej 100 (słownie: sto) złotych, co zostanie odnotowane w koszyku przy składaniu zamówienia.

Klient może skorzystać z kodu rabatowego wielokrotnie.

Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w sklepie internetowym www.plactrzechkrzyzy.com tj.: promocja „Newsletter 100zł", promocja "Valentino 200 zł", oraz nie obejmuje produktów przecenionych. Podczas składania zamówienia online, w koszyku zamówienia można wpisać tylko jeden kod zniżkowy.

Organizatorem promocji jest IT FASHION POLSKA GROUP Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-766 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624988, NIP: 5252663777, REGON: 364788859. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 złotych.

W razie pytań prosimy o kontakt z pytanie@plactrzechkrzyzy.com

 

Regulamin promocji "VALENTINO 200zł"

Promocja obowiązuje od dnia 1 października 2016 roku do dnia 28 lutego 2017 roku.

Przy zakupie produktów na portalu www.plactrzechkrzyzy.com na kwotę przekraczającą 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych i wpisaniu kodu rabatowego VALENTINO w koszyku klient uprawniony jest do zniżki równej 200 (słownie: dwieście) złotych, co zostanie odnotowane w koszyku przy składaniu zamówienia.

Klient może skorzystać z kodu rabatowego wielokrotnie.

Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w sklepie internetowym www.plactrzechkrzyzy.com. Podczas składania zamówienia online, w koszyku zamówienia można wpisać tylko jeden kod zniżkowy. Promocja nie łączy się z Promocją „Rabat 100zł" ,"NEWSLETTER 100 ZŁ" oraz nie obowiązuje na produkty przecenione.

Organizatorem promocji jest IT FASHION POLSKA GROUP Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-766 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624988, NIP: 5252663777, REGON: 364788859. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 złotych.

W razie pytań prosimy o kontakt z pytanie@plactrzechkrzyzy.com

 

Regulamin promocji "DELUXE200"

Promocja obowiązuje od dnia 24 kwietnia roku do dnia 31 lipca 2017 roku.

Przy zakupie produktów na portalu www.plactrzechkrzyzy.com na kwotę przekraczającą 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych i wpisaniu kodu rabatowego DELUXE200 w koszyku klient uprawniony jest do zniżki równej 200 (słownie: dwieście) złotych, co zostanie odnotowane w koszyku przy składaniu zamówienia.

Klient może skorzystać z kodu rabatowego wielokrotnie.

Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w sklepie internetowym www.plactrzechkrzyzy.com. Podczas składania zamówienia online, w koszyku zamówienia można wpisać tylko jeden kod zniżkowy. Promocja nie łączy się z Promocją „Rabat 100zł" ,"NEWSLETTER 100 ZŁ" oraz nie obowiązuje na produkty przecenione.

Organizatorem promocji jest IT FASHION POLSKA GROUP Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-766 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624988, NIP: 5252663777, REGON: 364788859. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 złotych.

W razie pytań prosimy o kontakt z pytanie@plactrzechkrzyzy.com